دبیرستان نمونه ابوئی نژاد

درباره ی ما

از طریق زیر با ما در ارتباط باشید...

دبیرستان نمونه دخترانه ابوئی نژاد یکی از صدها مدرسه خیر ساز ناحیه یک یزد می باشد که هرساله میزبان دانش آموزان و والدینی هست که دنبال مدرسه ای با کادر اداری و آموزشی عالی هستند..

این دبیرستان با همدلی و همکاری افراد زیر اداره می شود:

مدیر دبیرستان

سرکار خانم ناهید رفیعی

معاون آموزشی دبیرستان

سرکار خانم نورسته برزو

معاون پرورشی دبیرستان

سرکار خانم طاهره اقبالی

معاون اجرایی دبیرستان

سرکار خانم رقیه نوری شادکام

مربی پرورشی دبیرستان

سرکار خانم پروین رضایی

مشاور دبیرستان

سرکار خانم فهیمه حسینی

مشاور دبیرستان

سرکار خانم کریمی

مستخدم دبیرستان

سرکار خانم معصومه افخمی

تلفن های تماس

تلفن ثابت

۳۵۲۵۷۴۷۴

تلفن ثابت

۳۵۲۵۳۰۸۰