دبیرستان نمونه ابوئی نژاد

درباره ی ما

از طریق زیر با ما در ارتباط باشید...

دبیرستان نمونه دخترانه ابوئی نژاد یکی از صدها مدرسه خیر ساز ناحیه یک یزد می باشد که هرساله میزبان دانش آموزان و والدینی هست که دنبال مدرسه ای با کادر اداری و آموزشی عالی هستند..

این دبیرستان با همدلی و همکاری افراد زیر اداره می شود:

مدیر دبیرستان

سرکار خانم ناهید رفیعی

معاون آموزشی دبیرستان

سرکار خانم نورسته برزو

معاون پرورشی دبیرستان

سرکار خانم شجاع الساداتی

معاون اجرایی دبیرستان

سرکار خانم سمانه طایفی

مربی پرورشی دبیرستان

سرکار خانم فاطمه مورکی

مشاور دبیرستان

سرکار خانم نظری

مشاور دبیرستان

سرکار خانم کریمی

مستخدم دبیرستان

سرکار خانم معصومه افخمی

تلفن های تماس

تلفن ثابت

۳۵۲۵۷۴۷۴

تلفن ثابت

۳۵۲۵۳۰۸۰