دبیرستان نمونه ابوئی نژاد

مدارک ثبت نام پایه هفتم

۱- کارنامه های اول تا ششم (حتما مهر مدرسه داشته باشد )

۲- پرونده بهداشتی  و کارت سلامت

۳- ۶قطعه عکس پشت نویسی شده

۴- اصل شناسنامه و کپی تمامی صفحات شناسنامه دانش آموز

۵- کپی شناسنامه و کارت ملی والدین

۶- کپی مدارک تحصیلی والدین

۷- حکم کارگزینی درصورت فرهنگی بودن

۸- پوشه دکمه دار سفید ۲عدد

مدیریت آموزشگاه