دبیرستان نمونه ابوئی نژاد

این آموزشگاه توسط خیر مدرسه ساز مرحوم حاج اکبر ابویی نژاد در سال ۱۳۶۹ با مساحت ۲۲۵۰متر مربع دارای ۱۵۷۰ متر مربع زیر بنا و۱۲ کلاس درس ساخته شده است.

این آموزشگاه شامل :نمازخانه ـ آزمایشگاه ـ کتابخانه ـ اتاق بهداشت ـ اتاق مشاور ـ کارگاه کامپیوتر ـ کارگاه فناوری ـ قرایت خانه وسرایداری .

کلیه کلاس ها مجهز به سیستم نلاین جهت آموزش های مجازی اسکای روم میباشد.

یک دیدگاه ثبت کنید