دبیرستان نمونه ابوئی نژاد

photo_2022-12-10_21-55-36

مراسم تجلیل از آقای ابویی نژاد پسر مرحوم خیر محترم حاج اکبر ابویی نژاد

اجرای طرح یک روز برای فردا

photo_2022-12-10_21-48-16
photo_2022-12-10_21-48-46
photo_2022-12-10_21-47-51

مانورزلزله

0a6ca17b-9c9e-4607-80ae-3b8b350250b1

برگزاری جلسه آموزش خانواده از طریق اسکای روم